KURUMSAL
Başkanın Mesajı

Son yıllarda gerek ülkemizde gerek faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda COVID-19 pandemisi nedeniyle hepimiz olağanüstü hikayeler yaşadık. Qwell Group olarak bizim için de durum farklı değildi. Bir taraftan COVID-19’un tetiklediği sorunları aşmak için çalışırken diğer taraftan kriz bizi yeni fırsatlar ve yatırımlar konusunda bir denge kurmaya zorladı.

Bu zor zamanlar bize şirketlerin gerçek gücünün; iş sistemlerini ve süreçlerini çevik bir şekilde yeniden tasarlamakta, yeniliklere ve fırsatlara odaklanmada ve sürekli değişen dünya şartlarına uyum sağlamakta yattığını gösterdi. Bu çevikliğin, ekonominin çarklarının dönmesi için çok önemli olduğuna inanıyorum.

“Ülkemiz ve tüm dünya için değer yaratan yatırımlar yapacağız.”

İşte biz de bu krizde, yeniden düşünmek, enerjimizi tazelemek, yeni fırsatları yakalamak ve dünden daha iyi olmak için odaklandık. Zor şartlar tüm çalışanlarımıza sıra dışı düşünme ve değişen şartlara göre perspektif değiştirme konusunda ilham verdi.

Bu doğrultuda grubumuzdaki tüm şirketlerin iş yapış modellerini olağan dışı değişimlere hızlı bir biçimde uyum sağlayacak şekilde tekrar şekillendirdik.

2019’da başladığımız dönüşüm ve büyüme sürecine tamamen bağlı kalarak her zamankinden daha hızlı değişen bir dünyanın karmaşıklığıyla başarılı bir şekilde başa çıkmak için, grubumuzun 2030’a kadar olan hedeflerini ortaya koyan stratejik bir vizyon oluşturduk.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde mevcut yatırımlarımızı artırmaya, yeni sektörlerde doğru stratejilerle akılcı projeler üretmeye, ülkemiz ve tüm dünya için değer yaratan yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.

Bu kapsamda dünyanın geleceği için çok önemli bir coğrafya olduğuna inandığımız Afrika bölgesi başta olmak üzere, Amerika ve Romanya’da yatırımlarımızı hızlandıracağız.

“En büyük sermayemiz insan gücü…”

Teknoloji yoğun bir alanda faaliyet gösteren bir işletmelerimiz için en değerli varlığımızın insan sermayemiz olduğuna, onların zekası ve çalışkanlığının işimizi daha efektif bir biçimde geliştirdiğine yürekten inanıyoruz.

Bu nedenle, değişimi kucaklayan ve kolektif deneyimlerinden ders çıkaran, farklı kültürel kökenlerden gelmesine rağmen bir arada uyum içerisinde çalışan uzmanların yer aldığı bir ekip oluşturduk.

Müşterilerimize, paydaşlarımıza ve hizmet sağladığımız son kullanıcılara değer katan ve aynı zamanda kendi yetenek havuzumuzun gelişimini destekleyen bir yönetim felsefesiyle çalışıyoruz.

Operasyonları denetlerken, yaşam bilimleri için mühendislik ve danışmanlık alanında lider olarak gelişmek için yeteneğimizin vizyon ve misyonumuzla uyumlu olmasını sağlamaya odaklandık.

Mustafa Ceyhan,
Qwell Group Yönetim Kurulu Başkanı
English